Kısa Özgeçmiş Istanbul, Üsküdar doğumlu. Kadıköy Maarif Kolejini ve Cerrahpaşa tıp Fakültesini dereceyle ve TÜBİTAK bursuyla bitirdikten sonra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları dalındaki uzmanlığını tamamladı (1982).

1991’de SSK Göztepe hastanesinde Uvea-Behçet birimini kurdu. Ocak 2001’de Dr. Carl P. Herbort‘un kliniğinde oküler enflamasyonda komplike olgular, medikal retina olguları, ICG ve Lazer flare-cell-meter yöntemleri konusunda yoğun bir kurs gördü. (“La Source” Eye Center, inflammatory eye diseases, Lozan, İsviçre)

Daha sonra çeşitli merkezlerde uvea-medikal retina ve kısa bir dönem şaşılık konsultanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen Türk Oftalmoloji Derneği Uvea birimi ve Optik-refraksiyon-az görme rehabilitasyonu birimi aktif üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte.

Kasım 2016 tarihinde FICO (Fellow of International Council of Ophthalmology - Uluslararası Oftalmoloji Konseyi Üyeliği) ünvanına hak kazandı

Tıp dışındaki zamanları ise, fotoğraf, resim ve yazılarla dolu.
ICO (International Council of Ophthalmology) sertifikaları İleri düzey ICO sertifikası, FICO (2016)
Klinik Bilimler (2016)
Oftalmoloji temel bilimler (2015)
Optik refraksiyon ve optik cihazlar (2015)
Oftalmolojide spesifikleştiği alanlar: 1991 yılından itibaren uvea, 2000 yılından itibaren medikal retina konularında yoğunlaştı.
Istanbul Göz hastanesinde Prof. Dr. Gülipek Müftüoğlu ile birlikte Medikal Retina departmanının ve
Prof Dr. Fazıl Sezen’le birlikte 1,5 yıl şaşılık departmanının sorumluluğunu üstlendi
2003'den itibaren Dünya Göz hastanesi medikal retina, uvea ve nöro-oftalmoloji branşlarında konsultan olarak çalışmaktadır.
2009'da kısa bir dönem Maltepe Ünversitesi Tıp fakültesi Göz Hastalıkları ABD'da, misafir öğretim üyesi oldu.
Cerrahi deneyim 20 yıllı aşan cerrahi deneyim (10 yılı SSK Göztepe EAH)
Özellikle şaşılık (500’ün üzerinde komplike olgu)
Son 16 yıldır intravitreal ilaç uygulamaları ve lazer tedavilerinde yoğunlaştı.
Uzmanlık tezi: “Tek taraflı afaklarda gözlükle ve kontakt lensle yapılan düzeltmenin binoküler tek görme ve görme alanına etkisi”, 1982 Yabancı dil : İngilizce, Almanca, Portekizce
Üyesi Olduğu Uluslararası Bilimsel Dernekler: TOD (Türk Oftalmoloji derneği)
American Academy of Ophthalmology (AAO)
EURETINA (Europian Society of Retina Specialists)
Intra Ocular Inflammation Society (IOIS)
European Contact Lens Society of Ophthalmologists(ECLSO)
Türk Oftalmoloji Derneği Birim Üyelikleri: Uvea birimi 2001
Optik, refraksiyon, az görme rehabilitasyonu birimi 2002
Burs: Lise ve Üniversitede TÜBİTAK bursu (1969-1978)
Konferanslar : “Görmenin psikolojisi”
TOD 2011 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, KKTC, Girne, 6 Ekim 2011
“Bakmak ve görmek üzerine”
Eskişehir Üniv. Tıp Fk Sanat etkinlikleri (22 Kasım 2010),
resim ve fotoğraflardan oluşan slayd gösterisi
“Bakmak ve görmek üzerine” II
Eskişehir Üniv. Tıp Fk Sanat etkinlikleri (Ekim, 2011),
resim ve fotoğraflardan oluşan slayd gösterisi
Çeviri kitap bölümü : "Handbook of Orthoptic Principles"
Şaşılık El Kitabı, Cashell, GTW;Durran, IM.
Çevirenler: Güzin İskeleli, Ufuk Demiroğlu, Füsun Uzunoğlu Sermet Matbaası,1986, Vize
Birim eğitim yayınlarında kitap bölümü : Uzunoğlu, F: “Uveitlerde topikal tedavi”, Bölüm 4, Uveitlerde medikal tedavi, II. İlaçlar ve uygulama yolları, in: Uveitler Tanı, medikal tedavi ve cerrahi yaklaşımlar, TOD Eğitim yayınları, No 15, Eds: Özyazgan Y, Tutkun İTT, Kazokoğlu H, Galenos yayınevi, 2013, Istanbul, pp 395-404
Uzunoğlu, F: “Uveit ve sistemik steroidler”, Bölüm 4, Uveitlerde medikal tedavi, II. İlaçlar ve uygulama yolları, in: Uveitler Tanı, medikal tedavi ve cerrahi yaklaşımlar, TOD Eğitim yayınları, No 15, Eds: Özyazgan Y, Tutkun İTT, Kazokoğlu H, Galenos yayınevi, 2013, Istanbul, pp 411-421
Uzunoğlu, F: “Tek odaklı göz içi mercekleri ile görme kalitesi”, Bölüm 34, Optik refraksiyon rehabilitasyon temel bilgiler, TOD Eğitim yayınları, No 12, Ed. Tamçelik N, Özgün Ofset Ltd, Istanbul, 2010, pp 369-376
Uzunoğlu, F: “Çok odaklı göz içi mercekleri ile görme kalitesi”, Bölüm 35, Optik refraksiyon rehabilitasyon temel bilgiler, TOD Eğitim yayınları, No 12, Ed. Tamçelik N, Özgün Ofset Ltd, Istanbul, 2010, pp 377-384
Üniversitelerde vermiş olduğu dersler: A) Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 5. dönem 2009 Ekim-Ocak
1. Pupilla ve görme yolları
2. Optik sinir hastalıkları
3. Retina hastalıkları
4. Kırmızı göz, aciller, koruyucu hekimlik
B) Yakın Doğu Üniversitesi Tıp fakültesi (NEU) 5. dönem 2014 Ekim
1. Uveitis
2. Retinal detachment
3. Glaucoma
4. Macular disaeses
5. Hereditary fundus dystrophies
6. Retinal vascular diseases
7. Systemic diseases and the eye
8. Episclera and Sclera
9. Optics and refraction
10. Ocular tumours
Sunumlar ve verdiği eğitimler TOD 2002, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, “uveitli hastaya yaklaşım”, eğitimci (5 Ekim)
TOD 2003, TOD Ankara, Nisan kursu (Uvea Hastalıkları), “Uveitlerde laboratuar”, konuşmacı
TOD 2003, Istanbul Şb. Aylık toplantı, “oküler enflamasyonlar”, panelist (18 Eylül)
TOD 2009, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, “ Hasta ne istediğini biliyor mu? ” ORR kurs, eğitimci
2009 Ekim-Ocak ayları, MÜTF stajyer eğitimi “Pupilla ve görme yolları”, “Optik sinir hastalıkları”, “Retina hastalıkları”, “Kırmızı göz, aciller, koruyucu hekimlik”
TOD 2010, Konya-Antalya Şubesi 31. Kış Simpozyumu (Retina Hastalıklarında Güncel Tedavi Yöntemleri) “Retina hastalıklarında refraksiyon değişiklikleri”, panelist (24 Ocak)
TOD 2010 TOD Ankara, Nisan kursu, “Refraksiyonun yaşa bağlı değişiklikleri” konuşmacı
TOD 2010 TOD Ankara, Nisan kursu, foropter’le gözlük muayenesi eğitimi
TOD 2010 Ulusal Oftalmoloji kongresi, “Astenopide duysal ve psikolojik etkenler”
TOD 2010 Ulusal Oftalmoloji kongresi, “Uvea hastalıklarında anamnez, muayene ve tanıya yönelik testler”
TOD 2010 Ulusal Oftalmoloji kongresi, Uvea behçet birimi etkileşimli toplantısı, olgu sunumu “Oküler toksoplazmik koryoretinit, farklı bir tablo” (2 Ekim 2010)
TOD 1. Esat Işık Optik Refraksiyon ve az görme rehabilitasyonu kursu, 8 Temmuz 2011, İzmir “Gözün kırıcı ortamları, anatomi, fizyoloji”
TOD 2011 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, KKTC, Girne, 7 Ekim 2011, Uvea birimi etkileşimli toplantısı olgu sunumu “Intravitreal triamcinolon enleksiyonu sonrası buzlu dal anjiitis”
TOD 2012 2. Esat Işık Optik Refraksiyon ve az görme rehabilitasyonu kursu, 2-4 Mart 2012, İzmir “Gözün kırıcı ortamları, anatomi, fizyoloji”
TOD 2012 32. Nisan Kursu, Pediatrik Oftalmoloji, Ankara, “Gözün Optik yapısı, uyum fizyolojisi ve büyüklerden farkı”
TOD 2012 3. Esat Işık Optik Refraksiyon ve az görme rehabilitasyonu kursu, 28 Eylül 2012, İzmir “Gözün kırıcı ortamları, anatomi, fizyoloji”
TOD 2013 4. Esat Işık Optik Refraksiyon ve az görme rehabilitasyonu kursu, 16-17 Mart 2013, İzmir “Subjektif muayene, sislendirme, sferik ince ayar” TOD 2013 5. Esat Işık Optik Refraksiyon ve az görme rehabilitasyonu kursu, 16-17 Mart 2013, İzmir “Subjektif muayene, sislendirme, sferik ince ayar” TOD 2013 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 9 Kasım 2013, “Mesleklere göre nasıl gözlük veriyorum” kurs, eğitimci TOD 2014 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
“Mesleklere göre nasıl gözlük veriyorum?” Etkileşimli toplantı, 8 Ekım 2014
“Uveitlerde muayene ve tanıya yönelik testler”, kurs, 6 Ekim 2014
TOD 2015 Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, “Polarize testler ve Çakışma testleri”, Kasım 2015
TOD 2015 ve 2016 9. ve 10. Esat Işık Optik Refraksiyon ve az görme rehabilitasyonu kursu, İzmir, “Kontrast duyarlık ve renk görme muayeneleri”
TOD 2016 Esat Işık Optik Refraksiyon ve az görme rehabilitasyonu kursu, Safranbolu ve Istanbul, 11. ve 12. “Kontrast duyarlık ve renk görme muayeneleri”
Katıldığı kurslar Moorfield Uvea Kursu, 47. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2014, Antalya
Blefaroplasti kursu, 40. Ulusal oftalmoloji kongresi,
Konvansiyonel retina cerrahisi kursu, 40. Ulusal oftalmoloji kongresi
Vitreoretinal cerrahi kursu, 40. Ulusal oftalmoloji kongresi
Vitrektomi kursu, 40. Ulusal oftalmoloji kongresi
Az görenlere yardımcı lensler, 36. Ulusal oftalmoloji kongresi
Identification of choroidal neovascularisation using complementary angiographic techniques, Novartis ophthalmics, SOE -Congress of the Europian Society of Ophthalmology ) 5 Haziran 2001, Istanbul
Treatment of choroidal neovascularisation: a practical introduction to Visudyne therapy. Novartis ophthalmics, SOE -Congress of the Europian Society of Ophthalmology ) 6 Haziran 2001, Istanbul
Hakemlik: Türk Oftalmoloji Gazetesi "Turkish Journal of Ophthalmology"

Yayınlar ve sunumlar : Ulusal dergilerde basılmış yayınlar:
1. Uzunoğlu F, Mirzataş Ç: İki kriptoftalmi olgusu, Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV.Türk Oftalmoloji Kong. Bülteni, Uludağ Üni Basımevi, Bursa,1981, s 361-365
2. Uzunoğlu F, İskeleli G: Kronik şalazyonlarda lezyon içine kortizon enjeksiyonu, , Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV.Türk Oftalmoloji Kong. Bülteni, Uludağ Üni Basımevii Bursa,1981, s 392
3. Mirzataş Ç, Uzunoğlu F: Kronik dakriyosistitte Reinecke-Caroll tübü uygulaması, Türk Oftalmol. Gz, 1981, 11(XVI): 178-181
4. Mirzataş Ç, Uzunoğlu F: Doğumsal ve edinsel renk görme bozuklukları, Çağdaş Tıp Dergisi, 1982, 19(49): 3161-3162
5. Uzunoğlu F: Tek taraflı afaklarda optik düzeltmenin diplopi, forya-tropya ve binoküler görmeye etkisi, Türk Oft.Gz, 1986, 16(XXI):115-122
6. Uzunoğlu F: Afakinin kontakt lensle düzeltilmesi, Türk Oft. Gz, 1987, 17(XXII): 372-376
7. Uzunoğlu F: Tek Taraflı afaki ve binoküler tek görme Türk Oft.Gz,1987, 17(XXII): 324-326
8. Suyugül N, Uzunoğlu F, Çaldağ M: Kamaşma Testi I- normal olgular, Türk Oft.Gz., 1987, 17(XXII), 251-255, Türk Oft Kong. Tebliğ, 1982
9. Uzunoğlu F, Sunay E, Şentürk A,Erbil H: Akut nonspesifik ön üveit etiyolojisindeki Gram (-) bakteri- HLA B27 ilintisi Eds: Andaç K, Menteş J, Yağcı , ve ark : TOD XXVII. Ulus Kong Bült, 1993, Cilt III. s 1706, İzmir: Yeniyol Matbaası,1994.
10. Uzunoğlu F, Sunay E, Şentürk A,Erbil H: Akut nonspesifik ön üveit etiyolojisindeki Gram (-) bakteri- HLA B27 ilintisi T Klin Oftalmoloji, 1995, 4:139
11. Sunay E, Yazar M, Uzunoğlu F, Doğru S, Erbil H: Ön uveitler ve hipopyon .Kural G, Duman S (Ed.ler): TOD XXX. Ulus Kong Bült, Ankara, 1996, Cilt III. s 122,
12. Uzunoğlu F, Sunay E, Erbil H: Arka uveitlerde bromokriptin + siklosporin ve steroid + siklosporin kombinasyonlarının tedavi etkinliği açısından karşılaştırılması XXVIII. Türk Oftal. Kong Bült., 1994, pp 751-752
13. Uzunoğlu F, Südoğan S,Yazar M, Erbil H: Rosacea’lı hastalarda kuru göz bulguları ve kapak-konjunktiva florası XXVIII. Türk Oft. Kong. Bült , 1994 , pp 862-63
14. Sunay E,Yazar M, Uzunoğlu F, Doğru S, Erbil H: Ön üveitler ve hipopyon XXVIII. Türk Oft Kong. Bült., 1994, pp122-125
15. Sanma C, Sunay E, Uzunoğlu F, Şentürk A: Glokomlu ve normal gözlerde biomorfometrik değerler. XXVIII. Türk Oft. Kong. Bült, 1994, pp 1037-1038
16. Kaleağasıoğlu F, Uzunoğlu F, Dikici K: İmmünosupresif ilaçların immün ve enflamatuar göz hastalıklarının tedavisindeki yeri. Sendrom, 1995, 7(10):53-60
17. Uzunoğlu F, Sunay E, Gönenç D, Erbil H: Pediatrik uveitli olgularda etioloji (dört yıllık prospektif izleme). Kural G, Duman S (Ed.ler): TOD XXX. Ulus. Kong. Bült, Ankara, 1996, Cilt II. S 644,
18. Uzunoğlu F: Uveitlerde Laboratuar Ed Hasanreisoğlu, B. Türk Oft Derneği Ankara Şb Akademik eğitim programı 23. Ulusal Oftalmoloji kurusu, Uvea Hastalıkları ve Tedavisi . Şen Matbaa, Ankara, 2003 , pp 48-59
19. Uzunoglu F: Refraksiyonun yaşa bağlı değişiklikleri, in: 30. Ulusal Oftalmoloji kursu, Optik, refraksiyon, rehabilitasyon. Pasifik & Pasifik reklam tanıtım hizm., Istanbul, 2010, pp77-81
20. Uzunoglu F: Retina hastalıklarında refraksiyon değişiklikleri, Ret-Vit, 2010;18:özel sayı:138-144
21. Uzunoglu F: Gözün optik yapısı, uyum fizyolojisi ve büyüklerden farkı, in:Pediatrik Oftalmoloji, konuşmacı özet kitabı, Ed: Kemer ÖE, ve diğerleri, Ankara, pp 10-17
Uluslararası katkı: Uzunoglu.F: Idiopathic uveitis, FFA findings. IOIS, Intraocular Inflammation Guidelines, Clinical Images: Ed. Alio J, Benezra D, 2001 (CD)
Ulusal toplantılarda yapılmış tebliğ/poster sunumları: 1. Uzunoğlu F, Mirzataş Ç: İki kriptoftalmi olgusu, XV. Türk Oft. Kong. Tebliğ, Bursa, 1981
2. Uzunoğlu F, İskeleli G: Kronik şalazyonlarda lezyon içine kortizon enjeksiyonu, XV.Türk Oft. Kong , tebliğ, Bursa, 1981
3. Mirzataş Ç, Uzunoğlu F: Kronik dakriyosistitte Reinecke-Caroll tübü uygulaması, TOD aylık bilimsel toplantısı, tebliğ, İstanbul, 1981
4. Suyugül N, Uzunoğlu F, Çaldağ M: Kamaşma Testi I- normal olgular, XVI. Türk Oft Kong. Tebliğ, 1982
5. Uzunoğlu F, Sunay E, Şentürk A,Erbil H: Akut nonspesifik ön üveit etiyolojisindeki Gram (-) bakteri- HLA B27 ilintisi, TOD XXVII. Ulus Kong, poster, İzmir, 1993
6. Uzunoğlu F, Sunay E, Erbil H: Arka uveitlerde bromokriptin + siklosporin ve steroid + siklosporin kombinasyonlarının tedavi etkinliği açısından karşılaştırılması XXVIII. Türk Oftal. Kong, tebliğ, 1994
7. Uzunoğlu F, Südoğan S,Yazar M, Erbil H: Rosacea’lı hastalarda kuru göz bulguları ve kapak-konjunktiva florası XXVIII. Türk Oft. Kong, poster, 1994
8. Sunay E,Yazar M, Uzunoğlu F, Doğru S, Erbil H: Ön üveitler ve hipopyon XXVIII. Türk Oft Kong, poster, 1994
9. Sanma C, Sunay E, Uzunoğlu F, Şentürk A: Glokomlu ve normal gözlerde biomorfometrik değerler. XXVIII. Türk Oft. Kong, poster, 1994,
10. Uzunoğlu F, Sunay E, Gönenç D, Erbil H: Pediatrik uveitli olgularda etioloji (dört yıllık prospektif izleme), TOD XXX. Ulus. Kong, tebliğ, Ankara, 1996
11. Sunay E, Yazar M, Uzunoğlu F, Doğru S, Erbil H: Ön uveitler ve hipopyon . TOD XXX. Ulus Kong, Ankara, 1996
12. Uzunoğlu F, Karabaş L, Koç A, Kuyumcu S, Erbil H: Kliniğimizde izlenen Behçet hastalarının demografik özellikleri ve görme kaybına yol açan nedenler . XXXII.Türk Oft. Kongresi, serbest tebliğ, Bursa,1998,
13. Uzunoğlu F, Karabaş L, Şen V, Erbil H: Bietti’nin kristalin fundus distrofisi -iki olgu . XXXII. Türk Oftalmoloji kongresi, poster, Bursa, 1998
14. Toygar B, Bahadır M, Evyapan Ö, Uzunoğlu,F : Fakoemulsifikasyonda risk faktörleri:1403 olguda deneyim, olgu seçimi ve intraoperatif komplikasyonlar XXXIII. Türk Oftalmoloji kongresi, serbest tebliğ, İzmir, 1999
15. Bahadır M, Toygar B, Uzunoğlu F : 3,5 mm insizyonlu sütürsüz katarakt cerrahisi sırasında arka kapsül rüptürü gelişen olgularda sulkusa katlanabilir akrilik lens implantasyonu XXXIII. Türk Oftalmoloji kongresi, serbest tebliğ, İzmir, 1999
16. Toygar B, Bahadır M, Evyapan Ö, Uzunoğlu, F: Glokomlu ve oküler hipertansiyonlu olgularda Frequency Doubling Perimetri FDP. XXXIII. Türk Oftalmoloji kongresi, serbest tebliğ, İzmir, 1999
17. Uzunoğlu, F, Gökşin Z: Glokomlu hastalarda retina kalınlık analizi RTA’nın glokom tanısındaki yeri - olgu örnekleri , Geriatrik Oftalmoloji (Bahar Simpozyumu) serbest tebliğ, Istanbul, 2002
18. Uzunoğlu F, Gökşin Z,Üstüner A: Glokomun erken tanısında tarayıcı lazer polarimetri (NFA) ve retina kalınlık analizi (RTA) sonuçlarının değerlendirilmesi. 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, serbest tebliğ, Ankara, 2002
19. Uzunoğlu F, Büyükyıldız Z: Tedaviye dirençli bir sklerokeratit olgusu, 37. Ulusal Oftalmoloji kongresi, poster sunumu, Istanbul, 2003
20. Uzunoğlu, F, Öztürk M, Tolun H : Bilateral peripapiller subretinal neovasküler membranlı bir olgu, iki yıllık izleme . 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, poster sunumu, 2006
21. Uzunoğlu F, Külekçi M: Ani Görme kaybıyla seyreden optik disk druseni. 43. Ulusal Oftalmoloji kongresi, poster, Antalya, 2009
22. Uzunoglu F, Duman N : Santral seröz koryoretinopati -Toksoplazmik koryoretinit tedavisine eşlik eden nadir bir bulgu, 45. Ulusal Oftalmoloji kongresi, poster sunumu, Girne, 2011
23. Dülger E, Emiroglu R, Uzunoğlu F: Topikal steroid zemininde Herpetik ve bakteriyel keratit, TOD 36. Kış simpozymu, poster sunumu, Bursa, 23 Ocak, 2015
Uluslararası toplantılarda yapılmış tebliğ/poster sunumları: 1. Uzunoğlu F, Gökşin Z.: Herpes Zoster choroiditis. SOE 2001, poster, Istanbul, 2001
2. Uzunoğlu F., Gökşin Z.: Frequency of herpetic etiology in uveitis patients . SOE tebliğ, Istanbul, 2001
3. Gökşin Z, Uzunoğlu F, Üstüner A : A case report: Optic disc drusen found by RTA in a patient investigated for glaucoma. XXXV. Nordic Congress, poster, Tampere, Finland, 2002
4. Uzunoğlu, F: Idiopathic polypoid choroidal vasculopathy- four cases Afro-Asian Congress of Ophthalmology, poster, Istanbul, 2003
5. Uzunoğlu, F: Polipoid vaskülopatiler ve özellikli uveit olgularının sunumu, FFA klübü (Moderatör, Leyla S. Atmaca) Afrika-Asya Oftalmoloji kongresi, Istanbul, 2003,
6. Uzunoglu, F: Recurrence of granulomatous uveitis with inadvertent use of bimatoprost Congress of the International Uveitis Study Group, poster, Venice, 2004
7. Uzunoğlu F, Er H: Macular toxoplasmic chorioretinitis overlying cone dystrophy – a case report The second meeting for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE), poster, Cappadocia, 2008
8. Uzunoglu, F: Frosted branch angiitis following intravitreal triamcinolone injection. Tebliğ, Mediretina, Istanbul, 2010,
9. Uzunoglu, F: An unusual presentatation of ocular toxoplasmic chorioretinitis. Poster, Mediretina, Istanbul, 2010,
10. Soylu M, Uzunoglu F: Corticosteroid-induced central serous chorioretinopathy in patients with ocular toxoplasmosis, Euretina, Londra, 2014
Radyo-TV bilgilendirme konuşmaları ve gazete yazıları : Veys FM, TRT 1, CNN, NTV, Haber-Türk, Kanal 8, S-TV, Kanal Türk…
Lyons klüp, Rotary Klüp, Kadıköy Anadolu Lisesi, Maltepe anneler derneği, Maltepe şehit anaları derneği, Maltepe Eczacılar birliği... göz hastalıkları ile ilgili bilgilendirme konuşmaları
Çok sayıda gazetede bilgilendirme yazıları
Katkı: Esra Kazancıbaşı Öztekin, Sağlık söyleşileri, Sağlığım için her şey Sağlık kitapları serisi
Sorular ve Yanıtlarla Göz Hastalıkları, 16 Uzmandan göz sağlığına dair her şey
Üveit ve Behçet hastalığı (s 271-283), Hamilelikte göz hastalıkları (321-323), Çocuklarda uveit (s 415-418)
 DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.