UVEIT

Uveit nedir? Uveit, nadir bir göz hastalığıdır. Gözün uvea (uva=üzüm) adını alan ve iris, silier cisim ve koroidden oluşan tabakalarının “enflamasyonu”dur. Vücudun kendi bağışıklık sisteminin oluşturduğu bir hastalıktır. Bunun normal bir iltihaptan farkı, doğrudan doğruya bir mikroba bağlı olmamasıdır. Akyuvarlar dokuya bir mikropla savaşmak için değil, kendi öz dokularını yanlış tanıdıkları için gelir ve bir “enflamasyon” oluştururlar.

Uveitin önemi nedir? Uveit görme kaybına yol açabilen ve bu nedenle hayat kalitesini etkileyen bir hastalıktır. Nadir bir göz hastalığı olmakla birlikte gözün bir üst branşı (UVEA) haline gelmiştir. Ayrıca uveitlerin %50 si vücutta diğer hastalıklarla birlikte görülmektedir ve bu hastalıkların tanısı için de önem taşır. Gözde uveit olması, romatizmal hastalıklar, multipl skleroz, Behçet hastalığı, Sarkoidoz, tüberküloz gibi hastalıkların tanısı için de önemli bir kriterdir ve tedavinin farklı branşlarla birlikte planlanması gerekebilir. Diğer % 50 si ise yalnızca göze sınırlı uveitlerdir. Uveitin belirtileri nelerdir? Uveitler, gözün hangi bölümünü tutuyorsa, o şekilde belirti verirler. Bu belirtiler hafif olabilir veya kişiden kişiye, bir ataktan öbürüne değişiklik gösterebilir.Ön uveitler: İris denilen renkli kısmı tutar (iritis, iridosiklit). Kırmızılık, bulanık görme, göz bebeğinde küçülme, ağrı, kamaşma, ışığa bakamama meydana gelir. Bu belirtiler hastalığın şiddetine göre hafif veya ağır olabilir. Ön uveitler genellikle acil tedavi edilmezlerse gözbebeğinde yapışıklıklara neden olarak göz bebeğinin ışığa reaksiyonunu bozar, ayrıca göz tansiyonuna neden olabilirler.
Orta uveitler: gözün pars plana dediğimiz bölgesini tutar (siklitis, vitritis, pars planit) ve tanısı zordur. Sinek uçuşmaları ve görme merkezinde ödem (sıvı tutulması) olabilir.
Arka uveitler: Gözün koroid adını alan damar tabakasını tutar (koroidit, koryo-retinit). Bu tabaka retinayı astarlayan ve ona rengini veren tabakadır. Bu tabakanın enflamasyonundaki belirtiler retina hastalıklarının belirtilerine benzeyebilir. Ani ya da yavaş görme kaybı, bulanık görme, ışık çakmaları ve sinek uçuşmaları olabileceği gibi, bazı durumlarda hiç bir belirti vermeyebilir. Görme siniri ve görme merkezi etkilendiğinde, hasta ani görme kaybına uğrayabilir ve acil tedavi gereklidir.DİKKAT!!
Bazı durumlarda – özellikle göz arkasındaki tabakaları tutan durumlarda- hastanın hiçbir yakınması olmaz ve hastalık görme kaybı yapana kadar sessiz seyredebilir. Uveit yalnız muayenede anlaşılabilir!!!
Uveit hakkında yeni bilgiler var mı ? Genetik ve immünolojik çalışmalar günümüzde çok ileri boyutlardadır. Genetik çalışmalar sonucunda elde edilen ilaçların büyük bir kısmı ülkemizde de başarıyla kullanılmaktadır. Söz konusu tedaviler özel uzmanlık ve deneyim gerektirmektedir ve ciddi yan etkileri görülebilir. Bu ilaçlarla ilgili ayrıntılı bilgi, web sitesinin farkındalık yaratma amacını aşmaktadır. O nedenle yalnızca alternatiflerimizin ve tanı yöntemlerimizin günden güne arttığını belirtmekle yetiniyoruz. Özellikle Behçet Hastalığı konusunda, yurdumuzda çok sık görüldüğü için, çok büyük birikimimiz ve deneyimimiz olduğunu belirtmeliyim.

  • Üveit sayfasına dön
  •  DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

    Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.