Neden periodik olarak göz muayenesi olmalıyım ?

Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Rutin bir göz muayenesinde, görme derecesi, kapaklar, göz hareketleri, görme siniri, gözün retina tabakası, göz damarları, göz tansiyonu, katarakt, gmzün ıçşığa reaksiyonu sistematik bi,r şekilde incelenir. Muayene kısa da sürse, günümüz teknolojisi ve doktorun bilgi birikimi tüm bu ayrıntıların incelenmesi için yeterlidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları (miyopi, hipermetropi, astigmatizma) toplumun hemen tümünde bulunmakla birlikte, göz hastalıklarının çok büyük bir kısmı yazık ki hiç bir belirti vermez. Hasta az görme yakınmasıyla göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada olabilir.Bu nedenle hiç bir yakınması olmayan ve tümüyle iyi gören bir kişinin 6 ay- 1 yıl aralarla göz muayenesi olması önerilir. Özellikle de 30-40 yaş sonrası, hipertanswiyon, diabet, ailede göz tansiyonu,kalıtsal hastalıklar ve endokrin hastalıklar olanlarda !! Çocuklar, dışarıdan anne, baba, çocuk doktorunun görebileceği farklılıklar varsa, zaten göz muayenesine getirilirler. Bunun dışında anne babanın fark edemeyeceği göz bozukluklarının başında gelen göz kusurları (kırma kusurları) ancak göz muayenesi ile ortaya çıkar ve zamanında fark edilmezse 6 yaşından sonra tedavisi son derece zor olan görme tembelliğine (ambliyopi) yol açar. Ayrıca bazı kalıtsal göz hastalıkları hafif bir katarakt, retina ve görme siniri gelişiminde eksiklik gibi dışarıdan anlaşılamayacak bulgulara yol açabilirler. Bu nedenle 1-1,5 yaslar arasında çocukların hiç bir şikayet olmasa da muayenesi şarttır.Büyüklerde ise şeker hastalığı, göz tansiyonu, retina kanamaları, damar tıkanıklığı ya da yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta), uveitler, hatta başlangıç kataraktlar, herhangi bir görme kaybı, ağrı ya da dıştan görülebilecek bir belirti olmaksızın ilerlerler. Hasta göz muayenesine geç kaldığında görme kaybı iyileşmeyebilir.İşte bu sebepler periyodik göz muayenesini gerekli kılar.
Ayrıca görme sinir liflerinin beyinle olan ilişkileri nedeniyle, beyin tümörleri, beyin kanamaları ve felçler göz muayenesi ile ortaya çıkacaktır. Bu hastalıklarda oluşabilecek görme kaybı, retina hastalıkları ile karışanbileceü, için, uzman değerlendirmesi gerekir.
Damar sertliği ve tansiyon yüksekliğine bağlı değişiklikler de, göz dibi muayenesi ile derecelendirilirler. Böbrek nakilleri için de damarların durumu göz muayenesinden anlaşılır. Bu nedenle iç hastalıkları uzmanları, kadın-doğum uzmanları (gebelikte yüksek tansiyon, diabet, düşükler) ve nöroloji uzmanları (beyin tümörü, yalancı beyin tümörü, göz kası felçleri, görme siniri hastalıkları, göz migreni, MS, vb) sık sık göz dibi muayenesi için konsültasyon isterler.

Romatizmal hastalıklar (Lupus, romatoid artrit, kuru göz, romatizmal hastalıklarda kullanılan ilaçların yan etkileri), endokrinolojik hastalıklar (guatr, hipofiz tümörleri), hatta barsak hastalıklarının büyük bir kısmı göz bozukluğuna yol açabileceği gibi, Behçet hastalığı başta olmak üzere bir çok sistemik hastalığa kesin tanı koyulabilmesi için göz muayenesine ihtiyaç vardır.


  • Diğer hastalıklara dön
  •  DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

    Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.